English
ג. א. גורדייף  |  אודותינו  |  |  יצירת קשר  |  בית
אודותינו
DRAHIM, the Gurdjieff Groups of Israel בשנות ה-60, קבוצת צעירים, רבים מהם ממקימי מושב יודפת, אשר קראו את ספרו של פ.ד.אוספנסקי "החיפוש אחר המופלא", יצרו קשר ישיר עם תלמידים של גורדייף שעבדו על פי משנתו בצרפת. ד"ר מישל קונג', אחד התלמידים המובילים, קיבל עליו את המשימה של ארגון קבוצות בארץ, ולימים היה אחראי על הקבוצות שקמו.
מאז ועד היום, קבוצותינו קשורות למרכז העבודה בפריז (www.institut-gurdjieff.com).

מושב יודפת נוסד בשנת 1960 על ידי תלמידיו של המורה הכריזמטי מביה"ס הריאלי בחיפה, ד"ר יוסף שכטר. הם שאפו ליצור קהילה אשר תבטא את חיפושם הפנימי ותתמוך בו. למפגש של הצעירים מהגליל עם משנתו של גורדייף הייתה חשיבות רבה. המושב אינו מעורב באופן פורמאלי בעבודה הפנימית של חבריו, אך תמיד תמך בדרכי חיפוש שונות ומגוונות ובראשן העבודה שהביאו גורדייף וממשיכיו. בשנות ה-60 המאוחרות החלה בנייתו של בית קבע לקבוצות ביודפת, ומאז הפעילות התרחבה ומתקיימת ברחבי הארץ. על אף שחלו שינויים רבים, לקבוצות ביודפת מקום מרכזי בעבודתו של גורדייף בישראל, ומשנתו ממשיכה להיות אתגר לכל אדם המכיר באפשרות המעשית הגלומה בה להתפתחות אישית ורוחנית.


אתר זה מנוהל על ידי "דרכים - קבוצות גורדייף בישראל", עמותה רשומה אשר נוסדה על ידי הקבוצות ביודפת.
מטרות העמותה הן: